View Post

Hocalı katliamının uluslararası hukuk bakımından değerlendirilmesi

Hocalı katliamını uluslararası hukuk gözlüğü ile çeşitli açılardan değerlendirmek mümkündür. Bu anlamda cevap arayacağımız sorular şunlardır. Hocalı bölgesi uluslararası hukuk bakımından kime, hangi devlete aittir? Ermenistan‟a mı? Yoksa Azerbaycan‟a mı? 09.12.1948 tarihli ve 12.01.1951‟de yürürülüğe giren “Jenosit‟in Önlenmesi ve Cezalandırılması Hakkında Sözleşme” çerçevesinde, Hocalı‟da olan olayları soykırım olarak nitelendirmek mümkün müdür? (Sözleşme Türkiye‟de 29.03.1950 tarihli ve 7469 sayılı Resmi Gazete‟de …