Hocalı katliamının uluslararası hukuk bakımından değerlendirilmesi


Featured image for “Hocalı katliamının uluslararası hukuk bakımından değerlendirilmesi”

Hocalı katliamını uluslararası hukuk gözlüğü ile çeşitli açılardan değerlendirmek mümkündür. Bu anlamda cevap arayacağımız sorular şunlardır.

  1. Hocalı bölgesi uluslararası hukuk bakımından kime, hangi devlete aittir? Ermenistan‟a mı? Yoksa Azerbaycan‟a mı?
  2. 09.12.1948 tarihli ve 12.01.1951‟de yürürülüğe giren “Jenosit‟in Önlenmesi ve Cezalandırılması Hakkında Sözleşme” çerçevesinde, Hocalı‟da olan olayları soykırım olarak nitelendirmek mümkün müdür? (Sözleşme Türkiye‟de 29.03.1950 tarihli ve 7469 sayılı Resmi Gazete‟de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.)
  3. Ermenistan, Uluslararası Ceza Mahkemesi Statüsü m. 8 anlamında savaş suçu işlemiş midir?
  4. Ermenistan, Uluslararası Ceza Mahkemesi Statüsü m. 7 çerçevesinde insanlık suçu işlemiş midir?
  5. Hocalı‟da yaşananlar insanlığa karşı suçlar kapsamına girer mi?