KKTC YARGI ÖRGÜTÜNÜN GENEL YAPISI VE MAHKEME DÜZENİ

Yargı, her demokratik devlet düzeninde olduğu gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde de (KKTC) anayasada temelini bulan üç güçten biridir. Yargı örgütünün bağımsızlığı ve yargıçların teminatı da yargı örgütünün işlevini yerine getirebilmesinin ana ilkeleridir. KKTC’de yargı çok yönlü görevler üstlenmiştir. Bu görevlerini yerine getirirken bağımsızlığının korunması da için yaşamsal önem taşımaktadır. Halen mevcut olan durumu incelemeye başlamadan önce, Kıbrıs’taki Türk yargısının …

Hocalı katliamının uluslararası hukuk bakımından değerlendirilmesi

Hocalı katliamını uluslararası hukuk gözlüğü ile çeşitli açılardan değerlendirmek mümkündür. Bu anlamda cevap arayacağımız sorular şunlardır. Hocalı bölgesi uluslararası hukuk bakımından kime, hangi devlete aittir? Ermenistan‟a mı? Yoksa Azerbaycan‟a mı? 09.12.1948 tarihli ve 12.01.1951‟de yürürülüğe giren “Jenosit‟in Önlenmesi ve Cezalandırılması Hakkında Sözleşme” çerçevesinde, Hocalı‟da olan olayları soykırım olarak nitelendirmek mümkün müdür? (Sözleşme Türkiye‟de 29.03.1950 tarihli ve 7469 sayılı Resmi Gazete‟de …